Jevnlig fasadevask forlenger byggets levetid

Fasadevask er viktig for vedlikeholdet av alle typer bygninger. En ren og velholdt fasade gir et godt inntrykk, samtidig som det bidrar til å forlenge byggets levetid og verdi.

Forurensning, værforhold og vekst av mose og alger kan over tid forårsake betydelige skader på bygningsmaterialene. Regelmessig fasadevask kan forhindre tidlig slitasje av både mur, treverk, og malte overflater, og bidrar til at man unngår kostbare reparasjoner og utbedringer i fremtiden.

Profesjonell fasadevask for alle typer bygg

Vi tilbyr profesjonell fasadevask for boligselskaper, næringseiendom og private boliger. Med et team av erfarne og dedikerte fagfolk bruker vi den mest moderne metoden innen fasadevask, kjent som Softwash. Softwash er den beste og mest skånsomme metoden for fasadevask, og som sikrer dyptgående rengjøring uten å skade fasadematerialene.

Vi gjør alltid grundige vurderinger og tilpasser fasadevasken etter hver enkelt kundes unike behov. Vi er opptatt av kvalitet i arbeidet og har en sterk forpliktelse til kundetilfredshet og oppmerksomhet til detaljer. Velger du oss til fasadevask får du en grundig og pålitelig partner som prioriterer miljøet. Vi bruker rengjøringsmidler som er lett biologisk nedbrytbart og følger strenge prosedyrer for å minimere miljøpåvirkningen.

Softwash – En moderne, effektiv og skånsom fasadevask

Softwash (også kjent som softvask) er en innovativ fasadevaskmetode som er spesielt utviklet for å tilby en effektiv og skånsom rengjøring av fasader. Det kombinerer lavtrykksspyling med spesialproduserte rengjøringsmidler designet for å effektivt fjerne organisk materiale som sopp, alger og mose. Metoden har vist seg å være svært effektiv og samtidig mindre skadelig for fasadematerialer sammenlignet med tradisjonelle høytrykksmetoder, noe som gjør den ideell for en rekke byggematerialer, inkludert treverk, mur og malte overflater.

En av hovedfordelene med Softwash er at den kan påføres forsiktig uten den harde strålen som høytrykksspylere produserer. Det minimerer risikoen for skader på fasaden og sikrer at den både blir ren og opprettholdes i god stand. Rengjøringsmidlene som brukes i Softwash blandes slik at de er spesielt tilpasset fasadematerialet og rengjøringsbehovet for den aktuelle fasaden. De vil effektivt bryte ned og fjerne skitt og organisk vekst, og etterlater et beskyttende lag som hindrer rask nyvekst. Vi bruker kun rengjøringsmidler som er godkjent for bruk i Norge og som er lett biologisk nedbrytbare.

I praksis påføres rengjøringsmidlene med lavtrykk slik at det blir jevnt fordelt over fasaden og lar kjemikaliene trenge dypt inn i sprekker og porer hvor mose, alger og sopp ofte tar rot. Rengjøringsmidlene påføres vanligvis ved bruk av spesialiserte utleggere som kan være så enkle som en pumpe-sprøyte eller mer avanserte systemer avhengig av jobbens omfang og fasadens høyde. Etter at kjemien har fått virke, skylles fasaden ren med vann. Dette kan gjøres med lavtrykksspylere eller en vanlig hageslange, avhengig av fasadens tilstand og type smuss.

Denne metoden gir en grundig rens som forbedrer både fasadens utseende og levetid. Softwash er også ideelt hvis du planlegger maling eller annen behandling, ettersom metoden sikrer at overflaten er optimalt ren og fri for forurensninger som kan hindre malingens heft.

Miljøhensyn

Med bruk av Softwash-metoden legger vi stor vekt på miljøhensyn for å sikre at fasadevasken ikke bare er effektiv, men også miljøvennlig. Vi benytter lett biologisk nedbrytbare rengjøringsmidler som er godkjent for bruk i Norge. Disse midlene er nøye utvalgt for å redusere miljøpåvirkningen samtidig som de effektivt fjerner sopp, alger og mose fra bygningsfasader.

For å minimere bruken av kjemikalier og redusere kjemisk avrenning, benytter vi kontrollert og nøyaktig dosering. Dette sikrer at vi bruker akkurat nok kjemikalier til å få jobben gjort effektivt uten overforbruk, noe som bidrar til å beskytte lokalmiljøet.

Vårt team av dedikerte fagfolk er godt opplært i miljøvennlige praksiser samt i bruk av Softwash-utstyr og -kjemikalier. Dette sikrer at behandlingen utføres på en sikker måte som respekterer både kundens eiendom og det omkringliggende miljøet.

Hvorfor vaske bygget utvendig?

Å vaske byggets fasade forbedrer byggets utseende og ivaretar bygningsstrukturen. Fasadevask er en viktig del av det generelle vedlikeholdet av bygget, og bidrar til å beskytte investeringen din over tid. Her er noen av de viktigste grunnene til å få utført regelmessig fasadevask:

 • Forlenger bygningens levetid
  Over tid samler byggets fasade opp skitt, støv, sot, og ulike biologiske vekster som alger og mose. Dette er ikke bare stygt å se på, men også skadelige for byggets materialer. Ved å utføre regelmessig fasadevask fjerner man skadelige forurensninger som ellers kan føre til korrosjon, muggdannelse og andre former for nedbrytning.
 • Forbedrer byggets utseende
  Et rent og velholdt bygg gir et godt inntrykk for beboere, besøkende og forbipasserende. Det kan være avgjørende for virksomheter der et godt førsteinntrykk påvirker kundenes beslutningsprosess. For boliger kan et rent og tiltalende bygg bidra til å øke eiendommens markedsverdi og tiltrekke potensielle kjøpere eller leietakere.
 • Forebygger kostbare reparasjoner
  Ved å holde fasaden ren, kan man tidlig identifisere problemer som sprekker, løs puss, og tegn på fuktinntrengning. Dette gir eierne en mulighet til å håndtere små utfordringer før de utvikler seg til større problemer, med potensielt omfattende og kostbare reparasjoner.

Hvor ofte bør man utføre fasadevask?

Vi anbefaler at man utfører fasadevask hvert år for å sikre at byggets utseende og struktur ivaretas på best mulig måte. Dette er en investering i bygningens langsiktige helse og estetikk, og reduserer behovet for dyre reparasjoner over tid.

Et år med luftforurensning kan gå hardt utover fasaden. Dette gjelder særlig i områder med mye forurensning eller der bygget er eksponert for harde værforhold. Der vil skitt raskt bygge seg opp og gi gode vekstbetingelser for mose, alger, og svertesopp som kan skade fasaden permanent.

En årlig fasadevask bidrar til å:

 • Opprettholde levetiden til beis/maling
  Beis og maling på fasader er designet for å beskytte bygningsmaterialer mot vær og vind, men uten regelmessig vedlikehold kan disse beskyttelseslagene raskt degraderes. Smuss, forurensning, og organisk vekst kan bryte ned de beskyttende egenskapene, kapsle inn fuktighet og fremme forråtnelse. Årlig vask bidrar til å opprettholde malingens beskyttende egenskaper og forlenger levetiden.
 • Opprettholde fasadens utseende og farge
  Maling og beis har et beskyttelseslag som avviser vann og minimerer skader fra UV-stråling. Uten årlig rengjøring kan fargen falme eller bli grumsete på grunn av inngrodd skitt og forurensning. Ved å vaske fasaden regelmessig sikrer man at malingen beholder sin opprinnelige farge og beskyttende funksjon.
 • Fjerne gode vekstvilkår for mikroorganismer
  Mose, alger og svertesopp trives i fuktige, skyggefulle områder og kan etablere seg på fasaden hvis de ikke fjernes regelmessig. De kan forårsake permanent skade på fasadematerialene ved å etse inn i overflaten eller ved å holde på fuktighet som fremmer råte og korrosjon. Med økende luftforurensing og fuktigere klima, er det viktig med en årlig fasadevask for å forebygge og gi dårligere vekstvilkår.

Tilpasning etter kundens behov

Hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig for deres bygg avhenger av flere faktorer. Behovet for fasadevask kan variere fra bygg til bygg, avhengig av lokale værforhold, byggets beliggenhet, og eksponering for forurensning.

For bygg i urbane områder med høy trafikk og forurensning er det ofte nødvendig med en årlig fasadevask for å fjerne støv og smuss. Dersom bygget er lite utsatt kan det være tilstrekkelig med fasadevask hvert andre eller tredje år. I noen tilfeller kan det også være større behov på enkelte sider av bygget.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger som møter din eiendoms spesifikke behov, enten det er årlig vedlikehold, faste intervaller, eller vask etter behov. Vi bistår med gode råd og veiledning til hvilken frekvens som er mest hensiktsmessig for akkurat deres eiendom.

Fasadevask for borettslag og sameier

For borettslag og sameier er fasadevask en sentral del av bygningsvedlikeholdet. Styrets ansvar for vedlikehold av bygningsmassen er regulert gjennom Borettslagsloven og Eierseksjonsloven, hvor det stilles krav til at styret må sørge for at eiendommen holdes i forsvarlig stand. Dette inkluderer regelmessig vedlikehold av bygningens fasader og andre fellesområder for å forebygge skader og opprettholde eiendommens verdi. Å inkludere fasadevask i vedlikeholdsplanen for eiendommen er en fornuftig og kostnadseffektiv investering på vegne av fellesskapet.

Et godt vedlikeholdt bygg er viktig for trivselen til beboerne og bidrar til å beskytte fellesskapets økonomiske investeringer. Fasaden er i de fleste tilfeller en felles eiendel delt av flere huseiere, og tilstanden til fasaden kan direkte påvirke markedsverdien av hver enkelt boenhet.

I boligselskaper deles også de økonomiske ressursene til å ivareta vedlikeholdet av byggene. Kostnadene for omfattende fasaderehabilitering som følge av manglende vedlikehold kan være belastende for felleskassen og gi økte fellesutgifter. Regelmessig fasadevask er derfor en kostnadseffektiv metode for å unngå dyre reparasjoner og vedlikehold over tid, samtidig som det stabiliserer bokostnadene for beboerne.

Fasadevask for eneboliger

For eiere av eneboliger er fasadevask vel så viktig som for andre eiendommer. Mange norske eneboliger er bygget med treverk og er spesielt utsatt for værforholdene. Regn og fuktighet kan akselerere veksten av mose og alger, som holder på fuktigheten og kan føre til råte og andre vannrelaterte skader. Samtidig kan eksponering for solen føre til at fargene i maling og beis falmer, noe som reduserer boligens utseende og kan svekke materialenes beskyttende egenskaper. Uten riktig vedlikehold kan også skitt og forurensning bygge seg opp, noe som skader fasaden ytterligere, og potensielt fører til kostbare reparasjoner.

For eiere av eneboliger er fasadevask en kostnadseffektiv måte å vedlikeholde boligen på. Fasadevask bidrar til å beskytte investeringen i eiendommen og øke boligens markedsverdi. Vi tilbyr en prisgunstig tjeneste som gir høy avkastning over tid. Ved å benytte den mest skånsomme, men effektive rengjøringsmetoden Softwash, sikrer vi at fasaden både blir ren, pen, og bevares i best mulig stand. Vi benytter lett biologisk nedbrytbare rengjøringsmidler og blandingsforhold som er spesielt tilpasset bygningsmassen som skal rengjøres. Dette gjør at vedlikeholdet er skånsomt mot både fasaden og omgivelsene.

Fasadevask før maling

Når et bygg skal males, er det spesielt viktig å utføre en grundig fasadevask først for å sikre at overflaten er forberedt. Å fjerne all skitt, støv, sot, og biologiske materialer som mose og alger er kritisk. Disse kan hindre malingens evne til å feste seg til underlaget og påvirke både holdbarheten og resultatet. Softwash-metoden kan være spesielt gunstig i denne sammenhengen fordi den effektivt fjerner forurensninger på en skånsom måte, noe som er ideelt for eldre eller skadde fasader hvor høytrykksspyling kan være for aggressivt.

Etter at fasaden er vasket, må den være helt tørr før malingen påføres. Dette er viktig for å unngå problemer som blæring eller muggdannelse under malingen, og for å sikre god vedheft. Tørketiden kan variere avhengig av værforhold, så det er viktig å planlegge for tilstrekkelig tørketid. Ved å følge disse prinsippene, kan du forbedre kvaliteten og levetiden på malingsarbeidet.

Fasadevask før salg

Mange legger stor vekt på innvendig klargjøring av bolig før salg, men det er viktig å ikke overse uteområdet. Fasaden har mye å si for førsteinntrykket til potensielle kjøpere. En ren og velholdt fasade signaliserer til kjøpere at eiendommen er godt vedlikeholdt og ivaretatt, noe som kan øke interessen og salgsverdien.

Fasadevask før salg kan være en avgjørende faktor for et vellykket salg. Det fjerner synlig skitt og smuss og synlige tegn på forfall som mose, alger, og svertesopp. Ved å investere i en profesjonell fasadevask, sikrer du at fasaden ser så innbydende og tiltalende ut som mulig, noe som kan gjøre en stor forskjell i et kompetitivt boligmarked.

I tillegg til å forbedre det visuelle inntrykket, kan fasadevask også avdekke eventuelle mindre vedlikeholdsbehov som kan være enkle å rette opp før boligen vises. Dette kan være alt fra små sprekker i malingen til løse fasadeelementer som bør festes, noe som ytterligere forsterker inntrykket av en velholdt eiendom. Slike detaljer kan være små, men de spiller en stor rolle i kjøperens samlede oppfatning av eiendommen.

Bestill fasadevask

Ta en telefon til 40096238 eller fyll ut skjema for bestilling, eller mer informasjon.