Vi anbefaler en takrennerens 1-2 ganger pr år, men som et minimum hver høst.

Årsaken er at løv og barnåler faller ned på taket, og finner veien enkelt ned i takrennen når det regner. Nedløpene plugges fort igjen og forhindrer de naturlige veiene for vann fra regn eller snøsmelting.

Som gårdseier må du sørge for at takrenner og nedløp er frie for blokkeringer. Tilstopping kan skje raskt og vannet finner nye veier som kan være svært skadelig for din eiendom. Det kan oppstå frostspreng, ødelagte takrenner, eller i verste fall finner vannet veien inn i tak, vegger eller kjeller.

Takrennerens er en billig forsikring fordi vannskader som følge av manglende vedlikehold ikke dekkes av vanlig husforsikring.

Tette takrenner gir også istapper

Du bør være oppmerksom på at tette takrenner medvirker til at det dannes istapper når vannet ikke kan renne som normalt. Dette kan også føre til skader på takrennene og festene, grunnet for stor vektbelastning. I tillegg risikerer du at nedløpsrøret sprekker når kulden kommer dersom det er vannansamlinger der. Det er med andre ord flere gode grunner til å rense takrenner før vinteren kommer.

Er adkomsten vanskelig?

Vi har utstyret til å få jobben unna for deg, også når adkomsten til takrennen er vanskelig.

Vi benytter trådløs DVR system slik at vi unngår bruk av lift og stige. Dette er et kostnadsbesparende tiltak for deg som kunde, og vaktmestere kan jobbe sikrere og raskere på bakkenivå.

Rens av takrenner tilbyr vi for både borettslag, private og næring.

Kontakt oss for rens av takrenner

Ikke vent med å kontakte oss til takrennene er tette, da kan skaden allerede ha skjedd, vær heller proaktiv og kontakt oss allerede i dag. Ring Trondheim Renholdsservice AS på tlf 40096238, eller ta kontakt via vårt kontaktskjema, så tar vi en befaring av takrenner og nedløp.