Trondheim Renholdsservice AS er leverandør av faste renholdstjenester til private, bedrifter, offentlige etater og institusjoner.

Faste og gode renholdsrutiner spiller en viktig rolle for å øke effektiviteten på arbeidsplassen og opprettholde en bedre inneklima og miljø. Disse faktorene bidrar til å øke trivsel blant dine medarbeidere og minsker faren for helsefarlig innemiljø som kan resultere i sykefravær.

Våre renholdsløsninger er basert på moderne metoder, utstyr og maskiner. Vi er opptatt av miljø, og  bruker bare miljøgodkjente produkter.

Faste renholdere

Som kunde av Trondheim Renholdsservice as  får dere en kontaktperson å forholde dere til. Vi er opptatt av tilgjengelighet for våre kunder. Vår kundeansvarlig følger opp både ansatte og kvalitet på leveransen, gjennom faste oppfølgingsmøter.

Vi tilbyr faste renholdere som holder kontinuitet i tjenesten for best mulig resultat, og mindre personell for kunden å forholde seg til.

Det vil bli utarbeidet en renholdsplan for hver enkelt kunde som vil være skreddersydd i forhold til deres behov og ønsker. Her vil dere kunne ha oversikt over de frekvenser og utførelser som er avtalt på forhånd. Dette kombinert med kvitteringslister for utført renhold gjør at dere som kunde har oversikt til enhver tid over hva som blir gjort.

Tileggstjenester

Tileggstjenester på renhold kan enten avtalest på forhånd og settes opp fast, eller dette kan bestilles etter ønske og behov.

eksempel på dette kan være vindusvask, oppskuring og boningfasadevask eller andre forefallende oppdrag.

Vi har også håndtverkstjenester hvis dere ønsker en total løsning for bedriften.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på renhold.

Ta gjerne en telefon til 40096238 eller ta kontakt via vårt kontaktskjema for en uforpliktende prat eller tilbud om daglig renhold til din bedrift.